Advokátní kancelář
Ústí nad Labem

 
Advokátní kancelář Mgr. Aleše Dostála se sídlem v Ústí nad Labem poskytuje klientům právní služby a konzultace v oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva, dále v oblasti práva obchodních společností, veřejných zakázek či sepisování listin.
 
 
 
 

Mgr. Aleš Dostál, advokát

 
Advokát Ústí nad Labem - Mgr. Aleš Dostál
 
„Ars et ratio iuris.”
 
 
 • absolvent Právnické fakulty University Karlovy (1999)
 • advokátní koncipient (1999-2003)
 • od roku 2003 po současnost samostatný advokát
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁVNÍ SLUŽBY

 
 • občanské právo – vlastnické právo, nájemní vztahy, spory, smluvní vztahy
 • obchodní právo
 • pracovní právo – pracovní smlouvy, vznik a ukončeni pracovního poměru
 • trestní právo – obhajoba, zastupování poškozeného
 • právo obchodních společností – zápisy do obchodního rejstříku, příprava jednání orgánů, zakládání obchodních společností
 • veřejné zakázky
 • sepisování listin/smluv
 • zastupování u soudu
 • poskytování právních služeb v angličtině
 
 
 
Advokátní kancelář Ústí nad Labem - Mgr. Aleš Dostál